Tinreamh agus Vsware

16-Nollaig-19

Nótaí as láthaireachais / Notes for absences:

Ó mí Eanáir 2020 ar aghaidh, beidh córas nua á thriáil le h-eolas a bhailiú faoi cúis as láthaireachais daltaí. Cuirfear téacs abhaile ar an lá go bhfuil do mhac as láthair le nasc chuig foirm ar líne áit gur féidir cúis an as láthaireachais a mhíniú. Beidh sé seo á úsáid in ionad na duillíní ar chúl na dialainne. (Is féidir na duillíní as úsáid go fóill má bhíonn deacracht agat leis an bhfoirm a líonadh.) Má tá do mhac as láthair ar feadh roinnt laethannta, faraor cuirfear téacs abhaile gach lá, ach is féidir an fhoirm a fhágáil agus gan é a líonadh go dtí an lá deireannach den tréimhse as láthaireachais. Is féidir dátaí a líonadh ar an bhfoirm chéanna chomh maith do laethannta atá thart nach bhfuil líonta go fóill nó nach bhfuil nóta tugtha faoi go fóill más gá. Tá sé tábhachtach go líonfaidh tuismitheoirí agus ní an dalta an fhoirm. Tá an nasc i do théacs don tuismitheoir amháin agus déanfar spotsheiceáil ó h-am go h-am chun a chinntiú go bhfuil an t-eolas ar an bhfoirm iontaofa.

Beidh sé á thosnú ar bhonn trialach ag bliain 3 agus a 4 agus ansin tosnófar go luath ina dhiaidh sin é leis na blianta eile. Seolfar téacs abhaile chun é a chur in iúl go bhfuil an córas ag tosnú do rang do mhac.

From January 2020 onward, we will be trying a more efficient method to gather information regarding absences. A text will be sent home as before on days when a student is absent, but will now contain a link to an online form where the details regarding the absence may be recorded by the parent.This will now replace the notes at the back of the diary, although if you have any difficulty these notes may still be used for now. If your son is absent for an extended period, you will still receive a text each day, but the form only needs to be filled once for that period, presumably on the last day of absence. Dates for previous periods of absence may also be filled in on the same form if necessary. It is important that the form be filled by the parent and not the student and that the link is kept for parents alone on their phone. Periodic checks will be made to ensure this.

The new system will begin for 3rd and fourth years, and will follow soon after for other years. A text will be sent home to notify the beginning of the system for your son's year when appropriate.

Tinreamh agus VSware / Attendance and VSware

Is féidir teacht ar thinreamh do mhac uaidh seo amach 15.12.2019 ar VSware in éineacht le torthaí a chuid scrúduithe ar fad. Cliceáil thíos agus lean na treoracha chun logáil isteach.

Your son's attendance may be viewed from now on on VSware along with past exam results. Click below and follow the on screen instructions to login and view.

VSware

Eochair / Key:

Glas - i láthair : Dearg - as láthair : Buí - i láthair ar scoil, ach as láthair do rang amháin nó níos mó i rith an lae : Gorm - gan míniú faighte.

Chun é seo a fheiceáil is gá cliceáil ar Actions ar bharr an agus ar dheis leathanaigh tinrimh VSware agus ansin ar Highlight Unexplained.

Green - Present : Red - Absent : Yellow - Partial absence : Blue - Unexplained.

To see these click on Actions on the top right hand corner of the attendance page in VSware and click on Highlight Unexplained.

Enquire
Contact
Coláiste Eoin,
Bóthar Stigh Lorgan,
Baile an Bhóthair,
Co. Átha Cliath,
Ireland


01 288 4002


Location
© 2022 Coláiste Eoin