Bliain 4

06-Márta-19

Seo thíos eolas do Bhliain 4 2019 / 2020

Below is some information for Bliain 4 2019 / 2020

Litir (Letter) re Bliain 4.doc

Féilire 2019.2020 Calendar.doc

Leabharliosta Bhl 4 19.20 Booklist.pdf

Agallaimh Bhliain 4

Beidh agallaimh ar siúl go luath i mí na Samhna le daltaí uile bhliain 4 chun a gcuid pleannanna don bhliain agus a gcuid oibre go dtí seo a phlé. Cuirfear dátaí agus liostaí in áirde go luath. Cabhróidh sé le measúnú mí na Samhna chomh maith. Tá foirm le líonadh acu roimh réidh chun iad a chur ag smaoineamh agus chun an padlet atá déanta acu a thaispeáint don bhfoireann agallaimh. Is féidir teacht ar an bhfoirm (Do dhaltaí amháin) anseo.

4th year interviews will take place early in November to discuss their progress so far, their plans for the year and their padlet. These will go towards their November assessment. They must fill out a form in advance to prepare - the form is available here. Dates and lists will be posted soon.

Agallaimh don Cheoldráma

Ní mór amhrán (ón dráma más féidir) agus píosa beag damhsa a ullmhú roimh ré.

Students should prepare a song (from the musical or of similar style if possible) and a few steps of a dance.

· Luan 11ú 8.50 – 1.30

· Máirt 12ú 8.50 – 11.00 agus 1.30 – 3.30

· Céadaoin 13ú 9.30 – 1.30 agus 2.10 – 3.30

Microsoft Dreamspace


Tá turas scoile eagraithe ag an roinn matamaitic do scolairí bliain 4.
Cad? #MSDreamSpace – teicneolaíocht mar ghairm
Cén áit? One Microsoft Place, Baile na Lobhar, BÁC
Cathain? 4 Naoise agus leath 4 Ailill, 8/1/19
4 Flann agus an leath eile de 4 Ailill Dé hAoine, 15/11/19
Cén t-am? Ag fágáil na scoile ag 8:15 ar maidin. Beidh an turas thart timpeall 12:30. Is féidir dul abhaile díreach ina dhiaidh an turas.
Bheinn buíoch díot ach an fhoirm a tháinig sa téacs abhaile a líonadh ag cur in iúl an bhfuil/nach bhfuil cead ag do mhac dul ar an turas seo.

The maths department have arranged a school tour for fourth year students.
What? #MSDreamSpace – career opportunities in technology
Where? One Microsoft Place, Leopardstown, Dublin.
When? 4 Naoise and half of 4 Ailill, 8th November 2019
4 Flann and the second half of 4 Ailill Friday, 15th November 2019
What time? Leaving school at 8:15am. Tour will end around 12:30. Students can go directly home after the tour.
I would be obliged if you would fill out the form sent by text to indicate whether your son may/may not take part in this event.

Le meas,
Sarah Ní Ghallachóir, Clíodhna Nic Dáibhéid

(Comhordaitheoir Idirbhliana) (Múinteoir Matamaitic)


eolas breise anseo.

Fón Póca i gCairlinn Mobile Phones in Carlingford:

Bunaithe ar chomhairle a faighte ó dhaoine a thaistil go Cairlinn cheanna tá sé beartaithe gan ligint do na daltaí fón a thabhairt leo in aon chor. B'fhearr iad a fhágáil sa bhaile go h-iomlán. Má tá fón leo is gá é a thabhairt suas don mhúinteoir sula dtéann siad ar an mbus agus tabharfar ar ais é nuair a fhilleann siad. Tá sé seo ráite leis na daltaí.

Based on advice from others who have been to Carlingford we have decided to prohibit mobile phones completely for the trip to Carlingford. The students have been told to leave them at home or to hand them up to the teachers before they leave. Phones will be returned to them when they get back from the trip.

Turas chuig Cairlinn – Bliain a 4

21ú/10-23ú/10

· Beidh muid ag fágail láthair na scoile ar maidin Dé Luain an 21ú @ 7.45 a chlog.

· Beidh na malaí a seiceáil sular bhfagann muid an scoil.

· An féidir le tuistí cinntiú go bhfuil an trealamh ar fad ag na scolairí – féach ar an liosta le seo ó Chairlinn (tugtha do scolairí ar an Máirt (15ú) ag an tionól.)

· Má tá aon droch iompar ar dhaltaí cuirtear fios ar thuistí theacht leis an scolaire a bhailiú ó Cairlinn.

· Tógtar na gutháin ó na scolairí istoíche.(Leasú ar seo - is gá na fón póca a fhágáil sa bhaile, nó iad a thabhairt do na múinteoirí roimh an turas agus tabharfar ar ais é ar fhilleadh dúinn)

· Beidh na scolairí ar ais ar láthair na scoile ar an 23ú (Dé Céadaoine) idir 3.30 agus 4 a chlog.

We will be leaving school at 7:45 am on Monday 21st.

Bags will be checked before departure.

Please ensure your son has all he needs for the trip - for the list from Carlingford Centre click here. (The students already have a copy given to them on Tuesday 15th at assembly)

Any students breaking the rules will be asked to leave and parents must come to collect them and bring them home.

Student's mobile phones will be collected at night and returned in the morning. (Amendment: Phones are to be left at home or handed up the morning before leaving. They will be returned when they get back to school.)

We will return to school on Wednesday 23rd between 3:30 and 4:00 pm.

Cruinniú Eolais / Information Meeting - 29.05.2019

  • Bí cinnte go gcuireann tú litir chuig an mBord Bainistíochta má tá do mhac ag iarraidh taithí oibre/obair dheonach/cúrsa a dhéanamh taobh amuigh de na h-amanntaí atá leagtha síos dóibh ar an bhféilire.
  • Clár sealadach na h-idirbhliana pléite - Clár na hIdirbhliana 2019.2020 Sealadach(Temporary).pdf
  • Cur iachall ar do mhac taighde a dhéanamh agus teagmháil a dhéanamh le comhlachtaí roimh theacht ar ais ar scoil, imíonn áiteanna go tapaidh. Bí aireach le fadhbanna a bhféadfadh a bheith i gceist ó thaobh próiseála ceadú ón Garda Síochána.

  • Write to the Board of Management for permission to be be absent from school at any time other than that allocated in the school timetable for work experience etc.
  • Overview of activities for the year - Clár na hIdirbhliana 2019.2020 Sealadach(Temporary).pdf
  • Encourage your son to beginning researching and contacting companies regarding work experience/voluntary work before the school year recommences. Places go fast. Be aware of potential issues regarding Garda Síochána vetting and allow time for this to be processed.

Cumarsáid / Communication

"Níl aon rud ar siúl!" Má chloiseann tú é seo, úsáid na modhanna seo thíos chun thú a choinneáil ar an eolas faoi imeachtaí na hIdirbhliana.

'There's nothing happening' - if you hear this, please refer to the ways below to keep informed of Transition Year events.

Nuacht / News

Coinnigh súil ar nuacht na scoile ar an suíomh seo. / Keep an eye on the school news on this site : Nuacht/News

Seo thíos an nasc chuig féilire na hIdirbhliana. / The transition year live calendar may be accessed at the link below.

Féilire Bhliain 4 anseo

CLICK HERE to see the Year 4 Information Meeting Minutes

Imeachtaí / Events
Aib
03 2020
Saoire na Cásca / Easter Holidays
Aib
28 2020
1 Faolán
Aib
29 2020
1 Lúán
Aib
30 2020
1 Rossa
02-Aib-2020
Litir do Thuistí / Letter to Parents
30-Már-2020
Nóta ó na Captaein Scoile
24-Már-2020
Litir ón bPríomhoide / Letter from Principal
Enquire
Contact
Coláiste Eoin,
Bóthar Stigh Lorgan,
Baile an Bhóthair,
Co. Átha Cliath,
Ireland


01 288 4002

Location
© 2020 Coláiste Eoin