Bliain 4

06-Márta-19

Seo thíos eolas do Bhliain 4 2019 / 2020

Below is some information for Bliain 4 2019 / 2020

Litir (Letter) re Bliain 4.doc

Féilire 2019.2020 Calendar.doc

Leabharliosta Bhl 4 19.20 Booklist.pdf

Cruinniú Eolais / Information Meeting - 29.05.2019

  • Bí cinnte go gcuireann tú litir chuig an mBord Bainistíochta má tá do mhac ag iarraidh taithí oibre/obair dheonach/cúrsa a dhéanamh taobh amuigh de na h-amanntaí atá leagtha síos dóibh ar an bhféilire.
  • Clár sealadach na h-idirbhliana pléite - Clár na hIdirbhliana 2019.2020 Sealadach(Temporary).pdf
  • Cur iachall ar do mhac taighde a dhéanamh agus teagmháil a dhéanamh le comhlachtaí roimh theacht ar ais ar scoil, imíonn áiteanna go tapaidh. Bí aireach le fadhbanna a bhféadfadh a bheith i gceist ó thaobh próiseála ceadú ón Garda Síochána.

  • Write to the Board of Management for permission to be be absent from school at any time other than that allocated in the school timetable for work experience etc.
  • Overview of activities for the year - Clár na hIdirbhliana 2019.2020 Sealadach(Temporary).pdf
  • Encourage your son to beginning researching and contacting companies regarding work experience/voluntary work before the school year recommences. Places go fast. Be aware of potential issues regarding Garda Síochána vetting and allow time for this to be processed.

Cumarsáid / Communication

"Níl aon rud ar siúl!" Má chloiseann tú é seo, úsáid na modhanna seo thíos chun thú a choinneáil ar an eolas faoi imeachtaí na hIdirbhliana.

'There's nothing happening' - if you hear this, please refer to the ways below to keep informed of Transition Year events.

Nuacht / News

Coinnigh súil ar nuacht na scoile ar an suíomh seo. / Keep an eye on the school news on this site : Nuacht/News

Cuntas Twitter na hIdirbhliana

Chun daltaí agus tuistí araon a choinneáil ar an eolas tá cuntas twitter a reachtáil ag Comhordnóir na hIdirbhliana. Lean é le do thoil.

Transition Year Twitter Account

To keep both parents and students up to date the Transition Year Coordinator uses a twitter account. Please click on the link below and follow.

https://twitter.com/IdirbhliainE

CLICK HERE to see the Year 4 Information Meeting Minutes

Seo thíos an nasc chuig féilire na hIdirbhliana. / The transition year calendar may be accessedat the link below.

Féilire Bhliain 4 anseo

Imeachtaí / Events
Lún
26 2019
Bl. 1 2019/20
Lún
27 2019
Bl. 3 2019/20
Lún
27 2019
Bl. 2 2019/20
Lún
28 2019
Bl. 5 2019/20
Enquire
Contact
Coláiste Eoin,
Bóthar Stigh Lorgan,
Baile an Bhóthair,
Co. Átha Cliath,
Ireland


01 288 4002

Location
© 2019 Coláiste Eoin