Bliain 4

06-Márta-19

Seo thíos eolas do Bhliain 4 2019 / 2020

Below is some information for Bliain 4 2019 / 2020

Litir (Letter) re Bliain 4.doc

Féilire 2019.2020 Calendar.doc

Leabharliosta Bhl 4 19.20 Booklist.pdf

Fón Póca i gCairlinn Mobile Phones in Carlingford:

Bunaithe ar chomhairle a faighte ó dhaoine a thaistil go Cairlinn cheanna tá sé beartaithe gan ligint do na daltaí fón a thabhairt leo in aon chor. B'fhearr iad a fhágáil sa bhaile go h-iomlán. Má tá fón leo is gá é a thabhairt suas don mhúinteoir sula dtéann siad ar an mbus agus tabharfar ar ais é nuair a fhilleann siad. Tá sé seo ráite leis na daltaí.

Based on advice from others who have been to Carlingford we have decided to prohibit mobile phones completely for the trip to Carlingford. The students have been told to leave them at home or to hand them up to the teachers before they leave. Phones will be returned to them when they get back from the trip.

Turas chuig Cairlinn – Bliain a 4

21ú/10-23ú/10

· Beidh muid ag fágail láthair na scoile ar maidin Dé Luain an 21ú @ 7.45 a chlog.

· Beidh na malaí a seiceáil sular bhfagann muid an scoil.

· An féidir le tuistí cinntiú go bhfuil an trealamh ar fad ag na scolairí – féach ar an liosta le seo ó Chairlinn (tugtha do scolairí ar an Máirt (15ú) ag an tionól.)

· Má tá aon droch iompar ar dhaltaí cuirtear fios ar thuistí theacht leis an scolaire a bhailiú ó Cairlinn.

· Tógtar na gutháin ó na scolairí istoíche.(Leasú ar seo - is gá na fón póca a fhágáil sa bhaile, nó iad a thabhairt do na múinteoirí roimh an turas agus tabharfar ar ais é ar fhilleadh dúinn)

· Beidh na scolairí ar ais ar láthair na scoile ar an 23ú (Dé Céadaoine) idir 3.30 agus 4 a chlog.

We will be leaving school at 7:45 am on Monday 21st.

Bags will be checked before departure.

Please ensure your son has all he needs for the trip - for the list from Carlingford Centre click here. (The students already have a copy given to them on Tuesday 15th at assembly)

Any students breaking the rules will be asked to leave and parents must come to collect them and bring them home.

Student's mobile phones will be collected at night and returned in the morning. (Amendment: Phones are to be left at home or handed up the morning before leaving. They will be returned when they get back to school.)

We will return to school on Wednesday 23rd between 3:30 and 4:00 pm.

Cruinniú Eolais / Information Meeting - 29.05.2019

  • Bí cinnte go gcuireann tú litir chuig an mBord Bainistíochta má tá do mhac ag iarraidh taithí oibre/obair dheonach/cúrsa a dhéanamh taobh amuigh de na h-amanntaí atá leagtha síos dóibh ar an bhféilire.
  • Clár sealadach na h-idirbhliana pléite - Clár na hIdirbhliana 2019.2020 Sealadach(Temporary).pdf
  • Cur iachall ar do mhac taighde a dhéanamh agus teagmháil a dhéanamh le comhlachtaí roimh theacht ar ais ar scoil, imíonn áiteanna go tapaidh. Bí aireach le fadhbanna a bhféadfadh a bheith i gceist ó thaobh próiseála ceadú ón Garda Síochána.

  • Write to the Board of Management for permission to be be absent from school at any time other than that allocated in the school timetable for work experience etc.
  • Overview of activities for the year - Clár na hIdirbhliana 2019.2020 Sealadach(Temporary).pdf
  • Encourage your son to beginning researching and contacting companies regarding work experience/voluntary work before the school year recommences. Places go fast. Be aware of potential issues regarding Garda Síochána vetting and allow time for this to be processed.

Cumarsáid / Communication

"Níl aon rud ar siúl!" Má chloiseann tú é seo, úsáid na modhanna seo thíos chun thú a choinneáil ar an eolas faoi imeachtaí na hIdirbhliana.

'There's nothing happening' - if you hear this, please refer to the ways below to keep informed of Transition Year events.

Nuacht / News

Coinnigh súil ar nuacht na scoile ar an suíomh seo. / Keep an eye on the school news on this site : Nuacht/News

Seo thíos an nasc chuig féilire na hIdirbhliana. / The transition year live calendar may be accessed at the link below.

Féilire Bhliain 4 anseo

CLICK HERE to see the Year 4 Information Meeting Minutes

Imeachtaí / Events
D.Fómh
25 2019
Briseadh Meántéarma / Midterm
Samh
05 2019
Bl. 1 : Tuistí Múinteoirí / Parent Teacher
Samh
13 2019
2 Oscar
Samh
14 2019
Bl. 2 Tuistí Múinteoirí / Parent Teacher
Enquire
Contact
Coláiste Eoin,
Bóthar Stigh Lorgan,
Baile an Bhóthair,
Co. Átha Cliath,
Ireland


01 288 4002

Location
© 2019 Coláiste Eoin