Clárú / Enrolment

23-Feabhra-18

Tá polasaí iontrála nua do gach meánscoil in Éirinn á thabhairt isteach do dhaltaí nua an Chéad Bhliain atá le rollú don bhliain acadúil 2022/2023.

Iarraimid ort an t-eolas ábhartha go léir atá curtha ar fáil thíos a léamh go cúramach.

Dátaí clárúcháin ná ó 9am ar 04.10.2021 go dtí 1pm ar 22.10.2021.

* * * * *

A new admission policy for all secondary schools in Ireland is being introduced for the enrolment of First Year for the academic year 2022/2023.

We ask you to read all the relevant information that is provided below carefully.

Registration dates are from 9am on 04.10.2021 until 1pm on 22.10.2021.

Polasaí Iontrála Choláiste Eoin.pdf

Admission Policy of Coláiste Eoin.pdf

Cód Iompair - Gaeilge.pdf

Code of Conduct - English.pdf

Enquire
Contact
Coláiste Eoin,
Bóthar Stigh Lorgan,
Baile an Bhóthair,
Co. Átha Cliath,
Ireland


01 288 4002


Location
© 2022 Coláiste Eoin