Clárú / Enrolment

23-Feabhra-18

Bliain 1 don Bhliain Acadúil 2023 / 2024

Iarraimid ort an t-eolas ábhartha go léir atá curtha ar fáil thíos a léamh go cúramach.

Dátaí clárúcháin ná ó 9a.m. ar 05.10.2022 go dtí 1p.m. ar 21.10.2022.

* * * * *

First Year for the Academic Year 2023 / 2024

We ask you to read all the relevant information that is provided below carefully.

Registration dates are from 9a.m. on 05.10.2022 until 1p.m. on 21.10.2022

Polasaí Iontrála Choláiste Eoin.pdf

Coláiste Eoin Admission Policy.pdf

Cód Iompair - Gaeilge.pdf

Code of Conduct - English.pdf

Imeachtaí / Events
Meith
07 2023
Scrúduithe Stáit / State Exams
D.Fómh
05 2023
Lá JCT sa scoil /JCT in school
D.Fómh
11 2023
Cruinniú Tuistí Bl. 3 / Bl. 3 Parents Meeting
D.Fómh
30 2023
Briseadh Meántéarma / Mid-term break
Enquire
Contact
Coláiste Eoin,
Bóthar Stigh Lorgan,
Baile an Bhóthair,
Co. Átha Cliath,
Ireland


01 288 4002


Location
© 2023 Coláiste Eoin