Comhchoiste na dTuistí / Parents' Association

23-Feabhra-18
Comhchoiste na dTuistí / Parents' Association

Tá Comhchosite Thuismitheoirí an-ghníomhach againn i gColáiste Eoin agus Cooláiste Íosagáin. Tugann siad an-tacaíocht do na tuismitheoirí agus don dá scoil ina gcuid oibre ar son an ndaltaí. Tá an coiste seo freagrach don Bhord Bainistíochta.

Cuireann siad cainteanna ar siúl ó am go céile le cabhrú le tuismitheoirí i dtógáil a glclainne. Cabhraíonn siad i gcúrsaí treoirghairme - go háirithe in eagrú Oíche Treoirghairme do dhaltaí an dá Choláiste - agus le 'bréag-agallaimh' a dhéanamh le na daltaí sinsearacha.

We have a very active Parents' Association in Coláiste Eoin and Coláiste Íosagáin. This committee gives great support both to parents and to the schools and is subject to the Board of Management.

They organise talks on various topics of interest and of assistance to parents. They help with career guidance - especially in organising a Careers' Night for students of both schools - they also undertake 'mock interviews' for senior pupils.

Enquire
Contact
Coláiste Eoin,
Bóthar Stigh Lorgan,
Baile an Bhóthair,
Co. Átha Cliath,
Ireland


01 288 4002

Location
© 2021 Coláiste Eoin