An Idirbhliain / Transition Year

23-Feabhra-18

Cúrsa na hIdirbhliana

(Tá tuilleadh eolais ar fáil anseo ar leathanach Bhliain 4.)

Cúrsa bliana atá éigeantach do gach dalta i mBliain 4 atá san Idirbhliain.
Tugann sé an deis do dhaltaí staidéar a dhéanamh ar réimsí oideachais nach mbíonn an deis ann freastal orthu le linn cúrsaí acadúla an Teastais Shóisearaigh nó na hArdteistiméireachta.

Sí aidhm na bliana ná seans a thabhairt do dhaltaí forbairt go hintleachtúil, go morálta, go spioradálta agus go sóisialta i dtreo go mbeidh siad ullamh chun tabhairt i gceart faoi chúrsa na hArdteistimeireachta.

Bíonn athraithe beaga ar churaclam na bliana ó bhliain go bliain ach is iad na hábhair a leanas a bhíonn ar an gcúrsa de ghnáth.

 • Gaeilge
 • Béarla
 • Matamaitic
 • Teagasc Críostaí
 • Fraincis
 • Eolaíocht
 • Stair
 • Tír Eolaíocht
 • Gnó
 • Corp Oideachas
 • Gairmthreoir
 • Fótagrafaíocht
 • Cócaireacht
 • Ceol
 • Scannánaíocht
 • Céadchabhair
 • Féinchosaint
 • Ealaín
 • Iodáílis
 • Eolaíocht
 • Gearmáinis
 • Seapáinnis
 • Ríomhaireacht
 • Grafaic Deartha & Cumarsáide

Is í Iníon Uí Ghallachóir Comhordaitheoir na hIdirbhliana - ce@eoiniosagain.ie

Iníon Uí Ghallachóir is the Transition Year Co-Ordinator

Bíonn laethanta iomlán scoile ag daltai na hIdirbhliana - ó 8.50 ar maidin ar aghaidh.

Tá tuilleadh eolais ar fáil anseo ar leathanach Bhliain 4.

Transition Year students have full school days - from 8.50a.m. onwards.

Attached is information about Transition Year. This will be updated as events change.

Enquire
Contact
Coláiste Eoin,
Bóthar Stigh Lorgan,
Baile an Bhóthair,
Co. Átha Cliath,
Ireland


01 288 4002


Location
© 2022 Coláiste Eoin