Foireann an Choláiste / School Staff

23-Feabhra-18

Foireann Choláiste Eoin 2022 / 2023

Príomhoide : Proinsias de Poire

Príomhoide Tánaisteach : Pádraig Mac Donnchadha

Gaeilge : C. Ó Duinneacha; C. Ó Cléirigh; I. Ní Choimín

Béarla : D. Mac Raghnaill; S. Ní Ghallachóir; S. Ní Shé

Matamaitic : S. Ó Breacáin; P. Ó Cuirrín; M. Ó Gairbhith; S. Nic Lochlainn

Stair : U. Ó Treasaigh; C. Ó Cléirigh; S. Ó Giollagáin

Tíreolas : S. Ó Giollagáin; N. Ní Dhomhnaill

Fraincis : S. Ní Shé; B. Ó Conaill

Gearmáinis : B. Ó Conaill; R. Nic Pháidín; A Mhic Cionna

Eolaíocht : Ú. Ní Choncheannain; S. Ó Breacáin; S. Ó Conchubhair; S. Nic Lochlainn

Gnó : M. Ó Maoileoin; O. Mac Domhnaill

Eacnamaíocht : O. Mac Domhnaill

Ealaín : C. Ó Bréartúin

Ceol : E. Ní Dhomhnaill

Folláin - OSPS : S. Ní Shé; B. Mac Róibín Ú. Ní Choncheannain

Folláin - OSSP : U. Ó Treasaigh; S. Ó Giollagáin; C. Ó Cléirigh

Folláin - Corp Oideachais : S. Ó Lócháin

Teagasc Críostaí : E. Ní Dhomhnaill

Fisic : S. Ó Breacáin; P. Ó Cuirrín

Bitheolas : Ú. Ní Choncheannain

Grafaic Deartha agus Cumarsáid : O. Ó Goill; C. Mac Séalaigh

Ríomhaireacht : C. Ó Bréartúin

Gairmthreoir : B. Mac Róibín; S. Ní Shé

Riachtanais Speisialta : S. Ó Murchú; R. Ní Mhaonaigh; S. Ní Bheaglaoich; Ú. Ní Choncheannain

Rúnaí Scoile : Siobhán Ní Mhathúna

Imeachtaí / Events
Meith
07 2023
Scrúduithe Stáit / State Exams
D.Fómh
05 2023
Lá JCT sa scoil /JCT in school
D.Fómh
11 2023
Cruinniú Tuistí Bl. 3 / Bl. 3 Parents Meeting
D.Fómh
30 2023
Briseadh Meántéarma / Mid-term break
Enquire
Contact
Coláiste Eoin,
Bóthar Stigh Lorgan,
Baile an Bhóthair,
Co. Átha Cliath,
Ireland


01 288 4002


Location
© 2023 Coláiste Eoin