Foireann an Choláiste / School Staff

23-Feabhra-18

Foireann Choláiste Eoin 2020 / 2021

Príomhoide : Proinsias de Poire

Príomhoide Tánaisteach : Pádraig Mac Donnchadha

Gaeilge : D. Mac Gabhann; C. Ó Duinneacha; C. Ó Cléirigh; B. Ní Fhinneadha

Béarla : D. Mac Raghnaill; S. Ní Ghallachóir; S. Ní Shé

Matamaitic : S. Ó Breacáin; P. Ó Cuirrín; C. Nic Daibhéid; F. Ní Mhaonaigh; C. Pléimeann; M. Ó Gairbhith

Stair : U. Ó Treasaigh; C. Ó Cléirigh; S. Ó Giollagáin

Tíreolas : B. Ní Fhinneadha; S. Ó Giollagáin

Fraincis : S. Ní Shé; A. Mhic Cionna; B. Ó Conaill

Gearmáinis : B. Ó Conaill; A. Mhic Cionna.

Eolaíocht : Ú. Ní Choncheannain; F. Ní Mhaonaigh; S. Ó Breacáin; S. Ó Murchú

Gnó : M. Ó Maoileoin; R. Mac Daibhéid

Eacnamaíocht : R. Mac Daibhéid

Ealaín : C. Ó Bréartúin

Ceol : E. Ní Dhomhnaill

Folláin - OSPS : S. Ní Shé; B. Mac Róibín Ú. Ní Choncheannain; F. Ní Mhaonaigh

Folláin - OSSP : U. Ó Treasaigh; B. Ní Fhinneadha; S. Ó Giollagáin; C. Ó Cléirigh

Folláin - Corp Oideachais : C. Nic Daibhéid; C. Pléimeann

Teagasc Críostaí : E. Ní Dhomhnaill; D. Mac Gabhann

Fisic : S. Ó Breacáin; P. Ó Cuirrín

Bitheolas : Ú. Ní Choncheannain; F. Ní Mhaonaigh

Grafaic Deartha agus Cumarsáid : O. Ó Goill; C. Mac Séalaigh

Ríomhaireacht : C. Ó Bréartúin

Gairmthreoir : B. Mac Róibín; S. Ní Shé

Riachtanais Speisialta : S. Ó Murchú; S. Ní Bheaglaoich; Ú. Ní Choncheannain; B. Ní Fhinneadha

Rúnaí Scoile : Siobhán Ní Mhathúna

Enquire
Contact
Coláiste Eoin,
Bóthar Stigh Lorgan,
Baile an Bhóthair,
Co. Átha Cliath,
Ireland


01 288 4002

Location
© 2022 Coláiste Eoin