An tSraith Shóisearach / Junior Cycle

23-Feabhra-18

Cúrsa an Teastais Shóisearaigh

Cúrsa trí bliana atá i gcúrsa an Teastais Shóisearaigh. Déanann gach dalta 10 n-ábhar acadúla ina gcuirtear faoi scrúdú iad i mí Meithimh na tríú bliana. Chomh maith leis na hábhair acadúla déanann daltaí roinnt ábhair neamh-scrúduithe.


Ábhair Scrúduithe

 • Gaeilge
 • Béarla
 • Matamaitic
 • Fraincis
 • Eolaíocht
 • Stair
 • Tír Eolaíocht
 • O.S.S.P.
 • Ceol*
 • Ealaín*
 • Gearmáinis*
 • Gnó*
 • Grafaic Theicniúil*

* Roghnaíonn gach dalta dhá cheann de na hábhair lárnacha seo.

Ábhair Neamh-scrúduithe

 • Teagasc Críostaí
 • Oideachas Sláinte
 • Corp Oideachas
 • Cultúr (Bliain 1 amháin)

Enquire
Contact
Coláiste Eoin,
Bóthar Stigh Lorgan,
Baile an Bhóthair,
Co. Átha Cliath,
Ireland


01 288 4002

Location
© 2021 Coláiste Eoin