Bainistíocht iPad sa bhaile/Managing iPad at Home

06-Meán Fómhair-23

Bainistíocht iPad sa Bhaile/Managing iPad at home

Nuair a cheannaíonn tú iPad ó Wriggle faigheann tú leabhrán uathu le treoracha faoi conas an iPad a shocrú agus faoi chúrsaí breise ar Wriggle Connect. Tá sé tábhachtach go léann tú na treoracha ar fad sa leabhrán agus go bhféachann tú ar na cúrsaí a mholtar ag deireadh an leabhrán ata le fáil ar Wriggle Connect. Ceann de na cúrsaí is tábhachtaí muna bhfuil smacht éigin agat ar do Wifi sa bhaile mar atá againn ar scoil, ná an ceann ar a dtugtar Parental Controls for Security and Privacy a mhíníonn conas Screentime a úsáid. An cuid is úsáidí de seo ná gur féidir na suíomhanna agus aipeanna atá in úsáid ag do mhac a fheiceáil. Déantar cuntas duit bunaithe ar an ríomhphost a thug tú (mar thuismitheoir) do Wriggle nuair a cheannaigh tú a iPad. Má tá an pasfhocal caillte is féidir ceann nua a fháil ar an suíomh thíos nó trí fógra a chur chuig Wriggle.

Wriggle Connect - gach cúrsa do dhaltaí agus tuismitheoirí (4 chinn faoi leith do thuismitheoirí). Bailiúcháin de fhíseáin ghearra.

Sampla de cad a fheicfidh tú ar Wriggle Connect anseo: Parental Controls for Security and Privacy

Más gá APPLE ID a chrúthú duit féin má tá suim agat Screentime a úsáid tá treor anseo: Apple ID for Parents.pdf

When you bought the iPad from Wriggle you should have received a setup guide for your son's iPad that includes links to relevant short courses in Wriggle Connect. It is important to follow the steps in the guide and to watch the videos listed at the end of the guide. One of the most important courses, especially if you do not already have Wi-Fi controls installed at home as we do in school, is the course on Parental Controls for Security and Privacy which explains how to set up and use Screentime on your son's iPad. The most useful part of that course to watch is on how to monitor websites and apps used by your son at home. Wriggle have already created an account for you based on the email you would have given them. If you have lost that password you can get a new one on the Wriggle Connect site or reach out to Wriggle for help.

Wriggle Connect - courses for students and parents on the use of the iPad - 4 of which are particularly useful for parents, including Parental Controls for Security and Privacy. See a sample of what you can access on Wriggle Connect here: Parental Controls for Security and Privacy

If you need to create an APPLE ID if you decide to set up Screentime directions can be found here: Apple ID for Parents.pdf

Imeachtaí / Events
Lún
22 2024
Clárú Bl. 1 Registration
Lún
27 2024
Clárú Bl. 3 Registration
Lún
27 2024
Clárú Bl. 6 Registration
Lún
27 2024
Clárú Bl. 2 Registration
Enquire
Contact
Coláiste Eoin,
Bóthar Stigh Lorgan,
Baile an Bhóthair,
Co. Átha Cliath,
Ireland


01 288 4002


Location
© 2024 Coláiste Eoin