An Idirbhliain / Transition Year

23-Feabhra-18

Cúrsa na hIdirbhliana

(Tá tuilleadh eolais ar fáil anseo ar leathanach Bhliain 4.)

Cúrsa bliana atá éigeantach do gach dalta i mBliain 4 atá san Idirbhliain.
Tugann sé an deis do dhaltaí staidéar a dhéanamh ar réimsí oideachais nach mbíonn an deis ann freastal orthu le linn cúrsaí acadúla an Teastais Shóisearaigh nó na hArdteistiméireachta.

Sí aidhm na bliana ná seans a thabhairt do dhaltaí forbairt go hintleachtúil, go morálta, go spioradálta agus go sóisialta i dtreo go mbeidh siad ullamh chun tabhairt i gceart faoi chúrsa na hArdteistimeireachta.

Bíonn athraithe beaga ar churaclam na bliana ó bhliain go bliain ach is iad na hábhair a leanas a bhíonn ar an gcúrsa de ghnáth.

 • Gaeilge
 • Béarla
 • Matamaitic
 • Teagasc Críostaí
 • Fraincis
 • Eolaíocht
 • Stair
 • Tír Eolaíocht
 • Gnó
 • Corp Oideachas
 • Gairmthreoir
 • Fótagrafaíocht
 • Cócaireacht
 • Ceol
 • Scannánaíocht
 • Céadchabhair
 • Féinchosaint
 • Ealaín
 • Iodáílis
 • Eolaíocht
 • Gearmáinis
 • Seapáinnis
 • Ríomhaireacht
 • Grafaic Deartha & Cumarsáide

Is í Iníon Uí Ghallachóir Comhordaitheoir na hIdirbhliana - ce@eoiniosagain.ie

Iníon Uí Ghallachóir is the Transition Year Co-Ordinator

Bíonn laethanta iomlán scoile ag daltai na hIdirbhliana - ó 8.50 ar maidin ar aghaidh.

Tá tuilleadh eolais ar fáil anseo ar leathanach Bhliain 4.

Transition Year students have full school days - from 8.50a.m. onwards.

Attached is information about Transition Year. This will be updated as events change.

Imeachtaí / Events
Bealt
27 2024
Bl 1 - Turas go Camas / Trip to Camas
Bealt
31 2024
Saoire an tSamhraidh / Summer Holidays
Meith
05 2024
Scrúduithe Stáit / State Exams
Enquire
Contact
Coláiste Eoin,
Bóthar Stigh Lorgan,
Baile an Bhóthair,
Co. Átha Cliath,
Ireland


01 288 4002


Location
© 2024 Coláiste Eoin