iPad Bhliain 1 2021 / 2022

11-Bealtaine-21

Eolas

Tá an t-eolas ar fad atá de dhíth le fáil ins an doiciméid Parent Pack - tá an nasc thíos. Tá cóip thíos chomh maith le roinnt freagraí ar cheisteanna comónta. Má tá aon cheist nach bhfuil freagartha anseo nó sa Phacáiste do thuistí, is féidir dul i dteagmháil le Wriggle agus ansin an scoil.

Nóta Tábhachtach: Níl Wriggle ag soláthar ach an iPad agus bainistiú air - nó bainistiú amháin i gcás go bhfuil do iPad féin in úsáid. Is féidir na leabhair a fháil ar líne ó na foilsitheoirí nó ó na siopaí leabhair. Beidh cód taobh istigh den leabhair chun é a íoslódáil chuig an iPad. Ní féidir iPad a úsáid ar scoil muna bhfuil bainistiú ag Wriggle air ar son na scoile.

All the necessary information regarding iPads for first years is contained in the Parent Pack. There is a link below to the parent pack, along with some answers to some common questions. If there are any questions not answered in the Parent Pack or below, please contact Wriggle or if necessary the school.

Important Note: Wriggle are only supplying the iPad and it's management - or management only if you use your own iPad. The books may be purchased online via publishers or in book shops. The code inside the hard copies may be used to download the e-book to the iPad. Note that a student may not use an iPad in school that is not managed by Wriggle on behalf of the school.

Pacáiste Tuiste - Parent Pack 2021_22

Roinnt Eolas breise - Dhá fhíseán ó Wriggle (Some more information - Two short videos from Wriggle)

Seo faoi ipad san oideachais (ipad in Education)
Seo an próiséas chun iPad a ordú (the ordering process - how Wriggle works with parents)
https://wrigglelearning.sharepoint.com/:v:/s/ExternalCustomerTraining/EfOp6yKvoOhAguFR2-h2aScBt1Y9Xd5WpTilHUhTCdIi2w?e=uTiNiW

FAQ:

Cad é an cód don siopa Wriggle (Code for the wriggle Store)?

An cód ná : 66531155

Seoladh an siopa (link to store) https://www.wriggle.ie/OnlineStoreLogin

Dáta go bhfuil an siopa ar oscailt (store opening and closing dates to order iPad): 14ú Aibreán - 09ú Meitheamh (April 14th - June 9th)

Cad faoi na hábhair roghnach? (What about optional subjects?)

Ní gá ach an iPad a ordú láithreach. Dáiltear na roghanna ábhair ar dhaltaí le linn mí an Mheithimh.

There is no need to order the school books immediately. The optional subjects are distributed to students during the month of June.

Enquire
Contact
Coláiste Eoin,
Bóthar Stigh Lorgan,
Baile an Bhóthair,
Co. Átha Cliath,
Ireland


01 288 4002

Location
© 2021 Coláiste Eoin